Эрүүл агаар эрч хүч 2011 он

“Эрүүл агаар-эрч хүч 2011” явган аялал

“Диспетчерийн Үндэсний Төв” ХХК  нь  “Эрүүл агаар –эрч хүч” явган аяллын тэмцээнийг  МАЯСАХ-той хамтран жил бүр зохион явуулдаг бөгөөд  2011 оны 6-р сарын 3-4-ний өдрүүдэд “Багануур -Хар зүрхний хөх нуур” гэсэн А, Б ангиллын 25 км замд зохион байгуулагдах гэж байна. Тэмцээнд эрчим хүчний салбарын болон эрчим хүчний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 17 байгууллагын баг тамирчид оролцохоор мэдүүлгээ өгч ... Read More »

“Эрүүл агаар-эрч хүч 2011” спорт явган аяллын тэмцээний дүн

Тэмцээнд 16 байгууллагын баг тамирчид оролцов. Үүнд: ДҮТ ХХК-ийн С.Донид ахлагчтай “Алтан гадас”баг ДЦС-2 ХК-ийн Э.Энхбат ахлагчтай “Зүг-чиг”баг ДЦС-3 ХК-ийн Ё.Цогтбаяр ахлагчтай “Хос эрчим”баг ДЦС-4 ХК-ийн Г.Бямбажав ахлагчтай “Эрчим” баг ДДЦС ХК-ийн Б.Соёлтулга ахлагчтай “Бурхантын илч”баг ЭДЦС ХК-ийн Ц.Батзориг ахлагчтай “Орхон”баг БНДС ХК-ийн Д.Ганбаатар ахлагчтай “Дөл”баг УБДС ХК-ийн Б.Очбаяр ахлагчтай “Чадал”баг БНЗӨБЦТС ХК-ийн Э.Төмөрсүх ахлагчтай “Эверест” баг ТБЦДС ХК-ийн А.Гүнбарс ахлагчтай “Эрч хүч”баг УБЦТС ХК-ийн Т.Мандахнаран ахлагчтай “Чадал”баг ЭБЦТС ХК-ийн М.Энхтайван ... Read More »