Үүрэгвчинд байх зүйлс

Багийн бүрэлдэхүүний үүргэвчинд зайлшгүй байх зүйлс

  1. Багийн хэмжээний аялалын майхан
  2. Хүн тус бүрийн унтлагын мышёк
  3. Хийн түлш, плитка    /ил гал түлэх боломж хомс /
  4. Цэвэр ус, хоол хүнс /2 хоногийн хоол хүнс/
  5. Хүн тус бүртээ карабин гогцоотой байх ба багийн хэмжээнд 10м олс
  6. Багийн хэмжээнд анхны тусламжийн эмнэлгийн аптек
  7. Гар чийдэн
  8. Луужин, шугам, бал, тооны машин,
  9. Аялалын хүрз